T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tahakkuk Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/02/2018

GİDER TAHAKKUK

Hastanemiz gider tahakkuk birimi olarak; 
Mal Alımına Ait Tahakkuk İşlemleri.
Hizmet Alımına Ait Tahakkuk İşlemleri,Hak ediş özeti ve Raporu.
D.M.O.’dan Yapılan Alımlara Ait Tahakkuk İşlemleri(Avans kapanma )Fatura takibi.
Hastane ve Polikliniklere Ait Elektrik,Su,Telefon ve Doğalgaz Faturaları İle İlgili Tahakkuk İşlemleri.
Firmaların Kati Teminatlarının Çözülmesi İle İlgili Yazışmalar.
Firmaların İş Deneyim Belgelerinin Hazırlanması. 
Firmaların SSK Yazışmaları.
Hastanenin Giderleri İle İlgili Kayıtların Tutulması.
Yazışmalar (icra yazıları, mahkeme yazıları, muhakemat la yapılan yazışmalar gibi) Beyannameler: Damga vergisi, Muhtasar Beyannamesi, KDV Tevkif atı gibi işleri yapıp, harcamaların bütçe kalemleri ve miktarları doğrultusunda yapılmasınında hizmet vermektedir