T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Personel Şube

Güncelleme Tarihi: 17/02/2018

GÖREV TANIMI

İşe başlama, ayrılma, nakil ve istifa işlemlerini yapmak.

Tayin olanların dosyalarının göndermek.

Geçici görevle gelen ve giden personellerin işlemleri ve takibini yapmak.

Uzman Tabip ve Hemşirelerin eğitim işlemlerinin yapmak.

Sözleşmeli çalışan personellerin yıllık sözleşmelerinin yenilemek.

Sağlık Bakanlığı İnsan Kaynakları Programının Kullanmak.

Askerlik tehir işlemlerinin ve yazışmalarını yapmak.

Emeklilik işlemlerinin hazırlanması ve takibini yapmak.

Çeşitli konularda verilen dilekçelerin (Hazırlık okuma, hizmet yılını öğrenme, okul intibaklar vs.) İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışma ve takibinin yapılması.

Personellerin asalet tasdik işlemlerini yapmak.

Disiplin, İnceleme ve Öninceleme işlemlerini yapmak.

Disiplin cezası işlemlerini yapmak.


İzin Bölümü;

Tüm Personellerin izin ve rapor işlemlerini yapmak.

Ücretsiz ve yurtdışı izin işlemlerinin yazışmalarını ve takibini yapmak.

Yurt içinde kongreye gidecek personellerin yazışmalarını ve takibini yapmak.

İzin ve rapor listelerinin hazırlayarak Mutemetlik birimine bildirmek.

Diğer İşlemler;

SSK ve Emekli Sandığı giriş ve çıkış bildirgilerini hazırlamak.

PDC listelerini hazırlamak ve her ay sonunda İl Sağlık Müdürlüğüne göndermek.
Çalışma Saatleri : 08.00 - 16.00