T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ziyaretçi Refakatçi Kuralları

Güncelleme Tarihi: 17/02/2018

HASTA ZİYARETİNDEN AMAÇ NEDİR?

Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi)
Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek
Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak

Toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.

HASTANIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİME VEYA KİMLERE BİLGİ VERİLİR?

Hasta erişkin ve şuuru açık ise; Kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir
Hastanın şuuru kapalı ise;
Birinci derece yakınına bilgi verilir
Hasta çocuk ise;
Ebeveynine bilgi verilir.
Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

GECE NEDEN HASTA ZİYARETİ YAPILMAMALIDIR?

Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır.
Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler.
Hastane güvenliği olumsuz yönde etkilenir.
Uyuyan hastalar rahatsız olur.
Hasta hakları ihlal edilir.

Değerli Hasta Ziyaretçileri; hastanız bizim misafirimiz olup hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar, bizim içinde önemlidir.

Hastanemizde haftanın her günü ziyaret yapılacak olup, ziyaret saatleri şu şekilde belirlenmiştir.
Gündüz 12:00 - 13:00  Akşam 19:00 - 20:00 

Hastaların istirahat edebilmeleri ve tedavilerinin yapılabilmesi için ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti için ısrar edilmemelidir.
Hasta ziyaretleri 15 dakikadan fazla uzun tutulmamalıdır. 
Her hasta başında aynı anda üçten fazla ziyaretçi olmamalıdır.
Hasta odalarında ve koridorlarda diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.
Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
Hastanın doktorunun veya hemşiresinin onayı haricinde her türlü yiyecek – içecek ve canlı-cansız çiçek kabul edilmeyecektir.
Ziyaretçilerin yanlarında getirmiş oldukları her türlü eşya gerek görülmesi durumunda hasta ve çalışan güvenliği gerekçesiyle aranabilir.
Kurallara uygun olmayan eşyaların servislere çıkarılmasına izin verilmeyecektir.
Ziyaretçilerin kendi hastaları haricinde servis içerisindeki diğer hasta odalarına ve birimlerine girmemeleri gerekmektedir.
10 yaşından küçük çocuklar ziyarete kabul edilmeyecek olup, hasta ziyaretine getirilmemelidir.
Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan, herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar ile enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler hasta ziyaretlerinde bulunmamalıdırlar.

Ziyaret süresince hasta yataklarına oturulmamalı ve hastane ortamında bulunan her şeyle temas etmekten olabildiğince kaçınılmalıdır.
Ziyaret öncesi ve sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır.
Ziyaretiniz süresince kıyafetinize hastalara ait kan veya vücut sıvıları sıçramış ise mutlaka yıkayınız ve ütüleyiniz.
Ziyaretçiler, kendi sağlıkları ve hasta sağlığı açısından hasta ile yakın temasta (öpme, sarılma vs. ) bulunmamalıdır.
Hasta odalarında bulunan tuvalet, duş, havlu, bardak gibi hastaya ait alanların / eşyaların kullanılmaması gerekmektedir.
Tuvalet ve lavabo ihtiyacınızı servislerde bulunan genel kullanıma açık tuvaletlerde giderebilirsiniz.
Ziyaret esnasında hastaları psikolojik olarak etkileyecek moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.
Hastanenin tüm kapalı alanlarında sigara içilmemelidir.
Tıbbi donanım cihazları kullanılan alanlarda cep telefonu kullanmayınız.
Ziyaret süresince hastane temizlik kurallarına riayet edilmeli, çöpler mutlaka çöp kovalarına atılmalıdır.
Aşağıda belirtilen hasta gruplarına ait ziyaretler ancak doktorunun izni ile ve belirli kurallar dâhilinde yapılabilir.
                          Yoğun Bakım Servisinde yatan hastalar        Bulaşıcı hastalığı olanlar
                           Bağışıklık Sisteminde sorun bulunanlar       Ziyaretin Tıbben sakıncalı olduğu hastalar

Doktorunun izin verilmediği hastalar için ısrara edilmemelidir.

Değerli Hasta Refakatçileri; hastanız bizim misafirimiz olup hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim içinde önemlidir.

Hastaların yanında refakatçi bulundurulması doktorunun onayı ile belirlenir ve her hastanın yanında en fazla 1 refakatçi bulunabilir. Refakatçinin erkek veya bayan olmasına hastanın ve servisin durumuna göre karar verilir.
Kadın Doğum Servislerinde hastanın eşi dâhil olmak üzere erkek refakatçi kabul edilmeyecektir.
Tüm refakatçiler, hastane tarafından verilecek olan refakatçi kartlarını sürekli takılı tutmak zorundadır.
Refakatçilerin kendi hastalarının bulunduğu oda dışındaki odalara girmemeleri gerekmektedir.
Refakatçilerimizin mümkün olduğunca az eşya getirmeleri ve getirmiş oldukları eşyaları klinikte gösterilen dolaplara yerleştirmeleri gerekmektedir.
Refakatçilerimiz için gerekli olan temel eşyalar iç çamaşırı, pijama, terlik, diş fırçası ve macunu, havlu ve gerektiği kadar dış giyimdir.
Hastanemizde sabah kahvaltısı 07.00, Öğle Yemeği 11.30, Akşam Yemeği 17.00 saatlerinde odanızda verilmektedir.
Refakatçilerimizin hekim veya hemşirelerin bilgisi dışında dışardan yiyecek-içecek getirmeleri yasaktır.
Hasta odası ve servis koridorlarında gürültü konusunda hassas davranılması gerekmektedir.
Refakatçilerimizin hasta odası, banyo ve tuvaletleri mümkün olduğunca temiz kullanmaya dikkat etmeleri gerekmektedir.
Çöplerin evsel atık kovasına atılması gerekmektedir. “Tıbbi Atık Kutusu” nu kullanmaları sakıncalıdır.                                                                                                                                 
Refakatçilerimizin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gereklidir.
Refakatçiler hastanede kesinlikle tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
Refakatçilerimizin hasta yataklarına oturmaları ve yatmaları kesinlikle istenmemektedir.
Refakatçilerimizin her türlü istek ve şikâyetlerini öncelikle klinik çalışanlarına iletmesi, çözüm için en kolay yol olacaktır.Güvenliğiniz için hastalarınızın yanında fazla para veya değerli eşya bulundurmayınız.
Hastanıza refakat süresince vizit ve tıbbi bakım sırasında doktor ile hemşirelerin uyarılarına uyunuz.
Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
Hastane vezneleri dışında hiçbir birim ya da personele ödeme yapmayınız.
Tanımadığınız kişilerden yardım kabul etmeyiniz.
Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

Refakatçilerimizin temel sağlık-hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve mümkün olduğunca banyo yapmaları gerekmektedir.
Refakatçiler hastaneye ait eşyaları düzenli ve temiz tutmalı, herhangi bir zarar vermemelidir.

Kuralların ihlali halinde, ilgili kişinin refakatçi olarak kalması kabul edilmeyecektir.

Tüm bu hususlara dikkat etmeniz, sizin, hastanızın ve diğer hastalarımızın sağlığı ve tedavilerinin başarılı bir şekilde sağlanabilmesi için gereklidir.  Duyarlı davranışlarınız için teşekkür ederiz.

LÜTFEN HASTANE KURALLARINA UYUNUZ. SAĞLIKLI VE MUTLU GÜNLER 
DİLERİZ..