T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Politikamız

Güncelleme Tarihi: 21/02/2018

KALİTE POLİTİKAMIZ 
Kurum olarak temel değerlerimizden ödün vermeden;
  
Hastalar için;
-Her hastamızı bir birey olarak kabul etmeyi ve kendilerini özel hissettirmeyi 
-Bilgi edinmenin hastaların en doğal hakları olduğunu ve bunun tedavi sürecinde bir unsur olduğunu unutmamayı 
-Sunulan sağlık hizmeti sonuçlarının uluslar arası standartlara ulaştırılmasını ve bu standartların aşılmasını başarmayı 
-Hastaların sağlık hizmetinin yanı sıra kaliteli bir bakıma da gereksinimi olduğunu unutmamayı 
-Hasta memnuniyetini sürekli olarak ölçmeyi ve geliştirmeyi  
 
Çalışanlarımız için;
-Kendini yenileyebilen, değişime açık bir kadro ile çalışmayı 
-İşinde kaliteli ve donanımlı kişilerle birlikte olmayı 
-Çalışanlarımızın fikirlerine saygı göstermeyi, önerilerinden yararlanmayı 
-Memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi 
-Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim, araştırma imkanı sağlamayı 
 
Kurumumuz için;
Önce insan odaklı 
-Etik kurallar çerçevesinde 
-Bilimsel gelişmelerin takipçisi olarak kanıta dayalı tıbbı gereklilikleri uygulamayı 
-Uluslar arası sağlıkta kalite standartlarının gelişimini izlemek ve takip etmek 
-Kurum içinde eğitim veren bir yapıya ve bunun meydana getireceği olumlu vizyona erişmeyi 
-Bulunulan coğrafya içerisinde sağlık hizmeti gereksinimi doğrultusunda önder bir kurum haline gelmek ve bunu sürdürmek 
-Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmak 
-Teknoloji ve bilgi transferini zaman kaybetmeden aktarmak 
-Tıbbın gerekli kıldığı ve gereksinim doğrultusunda teknolojiyi etkin ve verimli kullanmak.