T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Rıza Belgeleri

Güncelleme Tarihi: 15/10/2020

27-akut-karın-onam-formu
28-appendektomi-onam-formu
29-BİYOPSİ-İŞLEMİ
30-delici-kesici-alet-yaralanması-onam-formu
31-hemoroidektomi-onam-formu
32-hidradenitis-supurativa-onam-formu
33-ileostomi-kapatılması-onam-formu
34-ileus-onam-formu
35-İRREDÜKTE-FEMORAL-HERNİ
36-kist-hidatik
37-KOLON-AMELİYATI-ONAM-FORMU
38-laparoskopik-kolesistektomi-onam-formu
39-meme-mrm
40-mide-ca
41-pilonidal-sinüs
42-tiroidektomi-onam-formu
43-umbilikal-herni
44-genel-cerrahi-ameliyat-onam-formu-turkce
45-adenoid
46-adenotonsil
47-boyun-diseksiyonu
48-direkt-laringoskopi-bx
50-hasta-bilgilendirme
51-Konka-cerrahisi
52-Larenjektomi
53-miringotomi-ventilasyon-tüpü
54-parotis
55-septorinoplasti
56-Septum-Deviasyonu
57-stapedektomi
58-Suspansiyon
59-timpanomastoid
60-trakeotomi
94-BİLGİSAYARLI-TOMOGRAFİ-İNCELEMESİ-İÇİN
106-internaluretrotomi
107-intravezikalBCG
108-intravezikalMitomycine-C
109-laparaskopiknefrektomi
110-laparaskopikparsiyelnefrektomi
111-laparaskopikSurrenalektomi
112-LaparoskopikRadikalsistektomi
113-lapoaraskopiknefrektomi_2
114-LapParsiyelNefrektomi_2
115-LapPyeloplasti
116-LapRadikalProstatektomi
117-mesaneaugmentasyonu
118-Mesanetasikirilmasi
119-miduretralslingler
120-nefrektomi
121-nefrektomi_2
122-nefroureterektomi
123-orsiopeksi
124-orşiektomi
125-ParsiyelNefrektomi
126-ParsiyelNefrektomitotalnefrektomi
127-penilkurvatur
128-penilprotez
129-perkutannefrolitotomi
130-Perkutannefrostomi
131-prepisyumsünnet-derisi-hastalıkları-ve-sirkumsizyonsünnet
132-prostatektomi-turp-ve-açık-amelyt-bilg.onam-formu
133-radikal-prostatektomi-bilgi.onam-formu
134-Radikal-Sistektomi-Hazırlık-Protokolü
135-radikal-sistektomi-ve-üriner-diversiyon-ameliyatı-bilgilendirme-formu
136-radikal_prostatektomi_2
137-radikal_sistektomi_2
138-RadikalinguinalOrsiektomi
139-RadikalNefrektomi
140-RadikalProstatektomi
141-Radikalsistektomi
142-retroperitoneal-nodurplnd-bilg.onam-formu
144-RPLND_2
145-sistosk
146-sistoskopi
147-Sistoskopierkek
148-Sistoskopikadin
149-sistostomi
150-STING
151-sunnet
152-Surrenalektomi
156-Transrektalultrasonesligindeprostatbiyopsisi
157-TRUSBX (1)
157-TRUSBX
159-tur-m
161-Txalicionamformu
162-ureterolitotomi-acik
163-ureteroneosistostomi
164-UreterorenoskopiURS
165-uretroplastionam
166-urodinamionam
 168-üretra-darlığbph
171-TANISAL-RAHİM-İÇİ-GİRŞİM
172-GASTROENTEROLOJİ-KLİNİĞİ-KOLONOSKOPİ-HASTA-BİLGİLENDİRME-VE-ONAM-BELGESİ
174-ORTOPEDİ-TRAVMATOLOJİ-OPERASYONLARI-4
178-intraabdominal-kanama-onam-formu
 194-TIBBİ-MÜDAHALELERDE-HASTANIN-BİLGİLENDİRİLMİŞ-RIZASI-ONAM-FORMU
195-dış-gebelik-onam
 196-rahim-alınma-ameliyatı
197-rahim-alınma-yumurtalık-ve-tüplerin-iki-taraflı-çıkartılması-onam
 198-rahim-içi-girişim-onam
199-rahimden-miyom-alınması-onam
 200-sezaryen-ameliyatı-onam-formu
201-spontan-yolla-onam
202-tanısal-girişimsel-laparoskopi-onam-formu
203-tüpligasyon-tüplerin-bağlanması-işlemi-hastanın-bilgilendirilmesi-ve-aydınlatılmış-onam-formu
 204-GEBE-VE-GEBELİK-ŞÜPHESİ-OLAN-HASTA-ONAM-FORMU (1)
205-BÖBREK-NAKLİ-BİLGİLENDİRME-FORMU
 207-FOTOTERAPİ-UYGULAMA-ONAM-FORMU
208-YENİDOĞAN-İŞİTME-TARAMASI-RIZA-FORMU
 218-BOYUNDA-KİTLE-EKSİZYONU-OPERASYONU
219-KBB-KLİNİĞİ-GENEL-İŞLEM-HASTA-BİLGİLENDİRME-VE-RIZA-BELGESİ
220-NAZAL-FRAKTÜR-REPOZİSYONU-HASTA-BİLGİLENDİRME-VE-RIZA-BELGESİ
221-SUBMANDİBULER-GLAND-EKSİZYONUAMELİYATI-HASTA-BİLGİLENDİRME-VE-ONAM-RIZA-FORMU
222-TOTAL-TROİDEKTOMİ-ONAM-FORMU
234-FITIK-ONARIMI-HERNİORAFİ-AMELİYATI-AYDINLATILMIŞ-ONAM-FORMU
235-İRREDÜKTE-İNGUİNAL-HERNİ-KASIK-FITIĞI-AMELİYATI-AYDINLATILMIŞ-ONAM-FORMU
236-AYDINLATILMIŞ-ONAM-FORMU
237-SPLENEKTOMİ-ONAM-FORMU
 8924,ria-uygulamasi-onam-formudoc
AH.RB.01-ANESTEZİ-HİZMETLERİ-İÇİN-BİLGİLENDİRME-VE-RIZA-BELGESİ
Dİ.RB.01HEMODİYALİZ İŞLEMİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME 
 fizik tedavi progamı için aydınlatılmış onam formu
RG.RB.01-GEBE VE GEBELİK ŞÜPHESİ OLAN HASTA aydınlatılmış onam form
YB.RB.01 RİSKLİ GİRİŞİMLER 
 YENİDOĞAN-YOĞUN-BAKIM-ÜNİTESİ-AYDINLATILMIŞ-ONAM-FORMU